امکانات نرم افزار فیش حقوقی آنلاین

 • تحت وبسازگار با کلیه مرورگرها
 • امکان ورود با پیامک و رمزقابلیت تعیین ورود با رمز یکبار مصرف و رمز ثابت
 • قابلیت اتصال به کلیه پنل های پیامکیامکان اتصال به کلیه پنل های پیامکی نظیر ippanel ، فراز اس ام اس و ...
 • پشتیبانی از SSLقابلیت کار بر پروتوکل HTTPS
 • سازگار با همه نرم افزارهای حقوق و دستمزدسازگار با همه نرم افزارهایی که امکان خروجی اکسل دارند
 • کاملا امنبه علت عدم اتصال مستقیم با نرم افزار حقوق و دستمزد محیطی امن را محیا می کند
 • صدور فیش آنلاین و چاپیامکان چاپ و دریافت فیش به صورت PDF توسط پرسنل
 • اختصاصی سازیامکان اختصاصی سازی آیتم های فیش حقوقی

تغییرات نرم افزار فیش حقوقی:

بروزرسانی نرم افزار فیش حقوقی آسان فیش به نسخه 2.0 | 1 اسفند 1400

 • امکان پیکربندی آیتم های فیش حقوقی در پنل مدیریت
 • اتصال به پنل پیامک IPPANEL
 • امکان چاپ فیش حقوقی به صورت PDF
 • امکان چاپ A4 و A5 فیش حقوقی
 • ایجاد زیر ساخت جهت اتصال به کلیه سامانه های پیامکی
 • امکان مجبور کردن پرسنل در تغییر کلمه عبور در اولین ورود
 • امکان ورود با رمزیکبار مصرف پیامکی

بروزرسانی نرم افزار فیش حقوقی آسان فیش به نسخه 1.5 | 15 مهر1400

 • امکان افزودن مهر و امضا به فیش حقوقی
 • امکان پاک سازی کلیه پرسنل از نرم افزار
 • بهبود عملکرد و کارایی
 • رفع مشکلات جزئی
 • امکان افزودن چندین مدیر به نرم افزار
 • امکان ویرایش برخط یک فیش حقوقی خاص
 • امکان ورود در نقش پرسنل توسط مدیر
 • ارائه گزارشات آماری
 • پشتیبانی از SSL

انشار نرم افزار فیش حقوقی آسان فیش به نسخه 1.5 | 10 بهمن 1399

 • امکان بارگزاری فیش حقوقی با فرمت اکسل
 • امکان تفکیک خودکار فیش حقوقی برای هر پرسنل
 • ارائه پنل تحت وب برای برای پرسنل و مدیر
 • امکان تغییر رمزعبور پرسنل
 • امکان افزودن دستی فیش حقوفی توسط مدیر
 • امکان چاپ فیش حقوقی
 • امکان مشاهده فیش های حقوقی سنوات قبل
 • امکان ایجاد نامحدود پرسنل
 • امکان ایجاد نامحدود ماه و سال
 • ایجاد خودکار کاربران پس از بارگزاری فایل اکسل فیش حقوقی